mamy już sfilmowane 17 ciekawych miejsc
Zaproponuj
miejsce
zapraszamy
Zabytki z powietrza / dronaZABYTKITurystyka z powietrza / dronaTURYSTYKAKościoły z powietrza / dronaKOŚCIOŁYRuiny z powietrza / dronaRUINYHotele z powietrza / dronaHOTELEMiasta z powietrza / dronaMIASTAWsie z powietrza / dronaWSIERóżne z powietrza / dronaINNE

Piszczac z lotu ptaka

lokalizacja: Piszczac (woj. lubelskie)   ::   dodano: 2016-06-14 12:00:00   ::   wyświetlono: 1493 razy
poleć film:
Początki
Tereny, na których zaczął powstawać Piszczac, stanowiły za czasów pierwszych Piastów lesistą i bagnistą przestrzeń. Terytorium to należało do Ziemi Brzeskiej z centralnym grodem w Brześciu nad Bugiem. Obszary te od początku istnienia państwa miały znaczenie strategiczne, leżały bowiem na pograniczu trzech formujących się państw; Polski, Rusi i Litwy. Były więc przedmiotem wielu sporów i zatargów zbrojnych.O samych początkach Piszczaca ( dawniej Pieszczatki ) wiadomo stosunkowo niewiele. Prawdopodobnie było to osiedle żyjące z rybołówstwa, rolnictwa i myślistwa. Jako że Piszczac posiadał dogodną jak na owe czasy komunikację ze światem dzięki przepływającej przez te tereny rzeczce. Przywożono tu zboże, czyli "piszczę", po które ściągali okoliczni smolarze, bartnicy i myśliwi, wymieniając je na swoje towary i to prawdopodobnie stąd wzięła się nazwa miejscowości - Piszczac.

XVI wiek

Pierwsze wzmianki z XVI wieku mówią już o Piszczacu, jako wiekszym skupisku ludności, nazywając nawet miastem. Biorąc więc pod uwagę czas, w którym Piszcząc z niewielkiej osady przekształcił się w miasto, należało by przypuszczać, że pierwsze siedziby ludzkie zaczęły tu powstawać w początkach XV w., być może nawet wcześniej. Jerzy Flisiński podkreśla jednak, ze poszukując genezy miasteczka należy brać pod uwagę dwie okoliczności, które w równym stopniu mogą uzasadniać powstanie tej miejscowości. Większość miasteczek podlaskich osadzanych na prawie magdeburskim zakładano na miejscu dawnych osad i osiedli. Na podstawie zachowanych źródeł trudno o jednoznaczne stwierdzenie, czy Piszczac stał się miastem z przekształcenia dawnej osady. A. Wawrzyńczyk podaje, że miasto Piszczatka powstało w 1530 r. Wówczas to król osadził w miasteczku wójta - Pawła Kosticza. Nakazał mu wymierzyć włóki i wszystkim, którzy zechcą się osiedlić dać 20 lat na wysiedzenie woli. Po tym okresie rnają płacić czynsz w wysokości 16 gr., 0.5 ćwierci owsa brzeskiej miary, po kurze i 10 jaj od włóki rocznie. Miasteczko miało spełniać funkcję stacji królewskiej. Jednak teza, jakoby Piszczac był osadzony na tzw. "surowym korzeniu" nie jest do końca potwierdzona. Jest wielce prawdopodobne, że przed 1530 r. istniała tu już osada, a o nadaniu magdeburgii zdecydowało jej położenie przy ważnym szlaku komunikacyjno-handlowym z Brześcia Litewskiego do Lublina. Dzięki swemu korzystnemu położeniu i istniejącej tu parafii, Piszczac stał się ośrodkiem administracji królewskiej, z biegiem lat uzyskując tytuł i przywileje miasta. Już od XVI w. posiadał prawo do 6 jarmarków rocznie, będąc przez to także ośrodkiem życia gospodarczego.

Dowiedz się więcej: http://piszczac.pl/